EXPERTUL TĂU ÎN PROIECTE COMPLEXE

InformaȚii pentru afaceri

Evaluare Intreprinderi, Evaluare Proprietăți Imobiliare, Evaluare Echipamente

gallery/index
Inovatie si monitorizarea investitiilor

Evaluare Intreprinderi, Evaluare ProprietĂȚi Imobiliare, Evaluare Echipamente

DESPRE ACTIVITATEA DE EVALUARE A BUNURILOR

 

Evaluarea bunurilor este o activitate din sfera serviciilor profesionale. Activitatea de evaluare poate fi desfășurată de orice persoană care are calitatea de evaluator autorizat. Prin evaluare se înțelege activitatea de estimare a valorii, materializată într-un înscris, denumit raport de evaluare, realizată în conformitate cu standardele specifice acestei activități și cu deontologia profesională de un evaluator autorizat. Rapoartele de evaluare se elaborează la solicitarea oricărei persoane fizice sau juridice, de drept public ori privat.

 

VA PUTEM OFERI SOLUTIA

 

Activitatea de evaluare impune evaluatorului să aplice raționamente imparțiale referitoare la credibilitatea care trebuie atribuită diferitelor date faptice sau ipoteze utilizate pentru a ajunge la o concluzie asupra valorii. Pentru ca o evaluare să fie credibilă, este important ca acele raționamente să fie privite din optica aplicării lor într-un mediu care promovează transparența și minimizează influența oricăror factori subiectivi asupra procesului.

 

MISIUNEA NOASTRA

 

Un evaluator trebuie sa posede cunostintele, competenta si experienta necesare pentru a indeplini in mod eficient misiunea de evaluare, in conexiune cu Standardele de Evaluare. Un evaluator trebuie sa efectueze o misiune de evaluare cu stricta independenta, obiectivitate si impartialitate si fara a considera interesele personale.